Strategi- og utviklingsarbeid

Strategiarbeid handler om å klargjøre eget ståsted, konkretisere ønsket situasjon, identifisere mulige veier for å nå ønsket situasjon og gjøre valg.

Strategiarbeidet er en viktig del av utviklingsarbeidet i en bedrift.

Når strategien er etablert er implementering avgjørende for å skape resultat. Da er organisasjonen avgjørende. Ledere og medarbeidere skal jobbe mot felles mål og strategier.

Organisasjons-, ledelses- og medarbeiderutvikling er derfor sentralt for at strategiene skal gjennomføres og resultatene skal nås.

For å identifisere relevante strategier/tiltak er det viktig at bedriften først tydeliggjør dels sitt ståsted (dvs. aktuell forretningside og nåsituasjonen 20xx), dels ønsket situasjon, visjonen (dvs. ønsket forretningside og mål for 20xx).

Ønsket situasjon blir uttrykt i samme termer som nåsituasjonen;

  • Kunder/marked
  • Produkter
  • Ressurser
  • Merkevare
  • Kultur og verdier