CV – Erfaring

1977Instruktør Brigstkp/Brig N
1977-1979Borgund Sparebank, skrankeekspeditør og kasserer
1981-1982Sparebankkreditt, Oslo, vikariat
1983-1985Borgund Sparebank, avd.sjef økonomi
1986Sparebanken Møre, økonomisjef
1987-1988Sparebanken Møre, soussjef,ass.banksjef for avd. strategi/økonomi
1989-1992Sparebanken Møre, banksjef konsernstab
1992-1994Sparebanken Møre, regionbanksjef Ålesund/Sula region
1994-1996Sparebanken Møre, viseadm. direktør
1996-2017Sparebanken Møre, adm. direktør