OLAVAF AS

Olav Arne Fiskerstrand har en lang erfaring innen ledelsesutvikling og styrearbeid (se CV).

Olav Arne Fiskerstrand

Kontaktinformasjon

Epost: oaf@olavaf.com
Mobil: 900 18 299